MIT TEHETSZ A SAJÁT SZÉPSÉGEDÉRT?

MIT TEHETSZ A SAJÁT SZÉPSÉGEDÉRT?

A szépség több mint puszta tükörkép. A szépség belülről fakad. A szépség forrása az önmagunkkal való elégedettség. Ezt a fajta elégedettségérzetet azonban számos tényező veszélyeztetheti.
A mindennapjaink során adódó problémák, konfliktushelyzetek elbizonytalaníthatnak, csökkenthetik az önbecsülésünk szintjét, fájdalmat okozhatnak.
Ezek a tapasztalatok legtöbbször elkerülhetetlen részét képezik az életünknek, s negatívan hatnak arra a fajta lelki harmóniára, mely a szépségünket táplálja.
Meg kell tehát tanulnunk, hogyan kezelhetjük ezeket a helyzeteket, s mit tehetünk a sikeres változás érdekében azért, hogy képesek legyünk visszanyerni a belső egyensúlyunkat, s így hitelesen megélni a szépségünket. 

CSALÓKA TÜKÖRKÉP
A szépség nem egyenlő a megjelenésünkkel.A szépség önbizalom, a szépség harmónia, a szépség elégedettség. Az öltözködés, a smink, a frizura mind csupán eszköz ennek elérésében, s nem maga a cél.
Nem szabad tehát pusztán a fizikai megjelenésünk ápolásától, vagy annak megváltoztatásától várnunk azt, hogy szépnek érezzük magunkat.
Azért, amit a tükörben látunk, természetesen felelősséggel tartozunk. Aktuális kedélyállapotunkra pozitív és negatív szinten is képes hatást gyakorolni az a kép, amilyennek éppen önmagunkat látjuk. Érdemes tehát kellő időt és energiát fordítani a megjelenésünkre, szépnek azonban nem önmagában ettől fogjuk érezni magunkat. 

A SZÉPSÉG FELTÉTELEI
Az, hogy egy nő szépnek érzi-e magát, sokkal inkább függ az aktuális élethelyzetétől, az elvárásai és lehetőségei között fennálló viszonytól, mintsem a fizikai megjelenésétől.
Ha egy nő boldog, és kiegyensúlyozott, akkor többet mosolyog, pozitívabban gondolkodik, elfogadóbb a környezetével, és több az önbizalma. Az életigenlő derű megszépít.Ugyanez természetesen fordítva is igaz. Ha boldogtalanok vagyunk, magunkba fordulunk, és a problémáinkba temetkezünk, az rögtön meglátszik rajtunk. A belső elégedetlenségünk keresztülsejlik a legdivatosabb öltözeten is, s tartósan egyetlen smink sem képes elkendőzni azt.
Ahhoz tehát, hogy megélhessük a bennünk rejlő szépséget a testünknek és a lelkünknek is meg kell adnunk azt, amire szüksége van. A sikeres változás pedig elkerülhetetlen része ennek a folyamatnak. A

SIKERES VÁLTOZÁS LÉPÉSEI
A szépségünk alapvetően a belső világunkból építkezik. Érdemes tehát nagyobb hangsúlyt fektetni a megismerésére. Ha csupán fele annyi időt és energiát fordítanánk a lelkünk szépségének ápolására, mint amennyit a fizikai megjelenésünk megtervezésével töltünk, sokkal jobban szeretnénk önmagunkat.
Önmagunk megismerésén, elfogadásán és tiszteletén keresztül vezet az út annak képességéhez, mely lehetővé teszi a hatékony és sikeres változást. Erre pedig igen nagy szükségünk van a folyton változó környezetünkhöz való alkalmazkodás során.
Lássuk akkor, mit tehetünk a saját szépségünkért, a tartós és sikeres változás érdekében:

Törekedjünk mélyebb önismeretre!
Alkossunk reális képet a fizikai jellemzőinkről, valamint belső vonásainkról. Fedezzük fel a képességeinket, és ismerjük fel, hogyan lehetnek ezek a segítségünkre konkrét helyzetekben.
Fogalmazzuk meg a problémáinkat!
Merjük kimondani azt, ami aktuálisan gondot okoz. A megnevezésük kezdetben talán nehézséget okozhat, mindaddig azonban, míg nem nézünk velük szembe, a megoldáshoz sem kerülünk közelebb.

Tűzzük ki a céljainkat!
A problémák és a bénító, negatív érzések helyett fókuszáljunk a lehetséges megoldásokra. Mérjük fel a reális lehetőségeinket, s tűzzünk ki akár kisebb, ámde elérhető, konkrét célokat.

Készítsük elő a változás feltételeit!
Mérjük fel, mi lehet segítségünkre, s mi akadályozhat bennünket a sikeres változás folyamatában. Érdemes azt is megvizsgálni, hogyan fog hatni mindez a környezetünkre, és figyelembe venni ezt a tényezőt.

Cselekedjünk!
Képzeljük el a vágyott állapotot, aztán tegyünk meg minden tőlünk telhetőt azért, hogy sikeresen véghezvigyük a célkitűzésünket.

Tartsunk ki!
A változás sohasem megy egyik napról a másikra, ráadásul mindig akadnak olyan tényezők, melyekre induláskor nem számítottunk, így felkészülni sem volt rá lehetőségünk. Az apróbb kudarcok és visszalépések azonban ne tántorítsanak el bennünket.Bármi történjen is, folytassuk tovább, amit elkezdtünk!

Ünnepeljünk!
Örüljünk a sikernek, amit elértünk! Engedjük át magunkat ennek az érzésnek, és jutalmazzuk meg önmagunkat a saját magunktól, ill. másoktól érkező elismerésekkel, pozitív visszajelzésekkel. Tapasztaljuk meg, hogyan növeli önbizalmunkat a siker, s teszi sugárzóvá szépségünket a belső elégedettség. 

Mi áll útjában annak, hogy boldognak érezd magad?
Minek kellene változnia ahhoz, hogy elégedett légy?
Mire volna szükséged ahhoz, hogy ezen változtass? 

Szerző:
Vépy Viktória
pszichológus, life coach, mediátor

(Forrás: www.harmonet.hu)