A BENNED REJLŐ SZÉPSÉG

A BENNED REJLŐ SZÉPSÉG

Nők vagyunk. Vágyunk a szépségre.
Vágyunk az izgalomra, a beteljesedésre.
Vágyunk a nyugalomra, a testi-lelki békére.
Az önmagunkkal való elégedettség és harmónia megélésére. 

MENNYIRE FONTOS A HŰSÉG?

MENNYIRE FONTOS A HŰSÉG?

A szerelem egy olyan erős érzelmi kötődés két ember között, melyben a kizárólagosságra való törekvés magától értetődő. Az emberek a szerelmüket maguk mellett akarják tudni mind fizikális, mind pedig érzelmi síkon és nehezen viselik - akárcsak gondolat formájában is - ha felmerül a lehetősége a megcsalásnak.De vajon hűtlenek csak szexuális értelemben lehetünk? 

HOGYAN SZERETSZ?

HOGYAN SZERETSZ?

Alapvető emberi szükségletünk, hogy szeressenek és elfogadjanak minket. A szeretetnek azonban sokféle nyelve van.
Minden emberi kapcsolatban meg kell tanulnunk, hogyan fejezhetjük ki az érzéseinket a másik számára érthető formában, s kommunikálnunk kell azt, hogy nekünk mire van szükségünk. Különösen fontos ez egy párkapcsolatban, melyben sokan a féltékenységet is a szeretet egyik nyelvének tekintik – tévesen. 

MIT HISZEL MAGADRÓL?

MIT HISZEL MAGADRÓL?

"A legtöbben nem látjuk valódi önmagunkat. 
Azt gondoljuk magunkról, amit mások visszatükröznek felénk. Annyit hisszük magunkról, amennyit a tapasztalataink eddig tanítottak nekünk. Csakhogy az önismeretünknek ezek csupán kicsiny szeletét jelentik.

Az énképünk gazdagodásához a megélt cselekvésen keresztül vezet az út. Minél többet tapasztalunk meg a világból, annál több információval fogunk rendelkezni a saját képességeinkről, adottságainkról, belső tulajdonságainkról.

Az új élmények utat nyitnak a felfedezéshez, a saját belső világunk mélyebb megismeréséhez.
Merd felvállalni az új helyzeteket, az ismeretlen feladatokat. Merd közel engedni magadhoz az életedbe belépni készülő személyeket. Merj gazdagodni a tapasztalás által."

(Vépy Viktória - pszichológus, life coach, mediátor)

TE IS A KÜLSŐ ALAPJÁN ÍTÉLSZ?

TE IS A KÜLSŐ ALAPJÁN ÍTÉLSZ?

"Kár volna tagadni a tényt, miszerint hajlamosak vagyunk könnyen megfigyelhető, külső jegyek alapján benyomást formálni másokról.
Gyakran hagyjuk azt, hogy mások belső tulajdonságaira külső megjelenésük alapján következtessünk.Kedvező külső tulajdonságok esetén azt feltételezzük, hogy az adott személy nem csupán megjelenésében rendelkezik vonzó jegyekkel, hanem belső vonásait tekintve is pozitív képet mutat.

Hisszük, hogy az, aki szép, egyben jó is. Pedig ez legtöbbször nem több puszta illúziónál.
A pszichológia Halo-effektusnak nevezi a jelenséget, amikor külső tulajdonságok alapján következtetünk belső jellemzőkre, azt feltételezve, hogy a kettő szükségszerűen megfeleltethető egymásnak.

Az, aki szép, nem mindig jó indulatú, vagy épp feddhetetlen személy. Az ugyanakkor, akinek a megjelenése kevéssé vonzó, bizonyulhat megbízhatónak és lelkiismeretesnek.
Ne engedjük tehát, hogy a prekoncepcióink megvezessenek. Ne hagyjuk megtéveszteni magunkat a csalóka külső által.
Tegyünk erőfeszítéseket annak érdekében, hogy megismerjük embertársainkat.
Ennek alapjául pedig a viselkedést vegyük, soha ne a puszta megjelenést."

(Vépy Viktória - pszichológus, life coach, mediátor)